1. Świat Toyoty
  2. O Toyocie

Informacje ogólne  • W zakresie finansowania współpracujemy z Toyota Bank Polska S.A. i Toyota Leasing Polska Sp. z o.o.

  • Zabezpieczeniem kredytu w procedurze uproszczonej jest:

- cesja na polisie AC

- depozyt karty pojazdu

- warunkowa umowa przewłaszczenia ( w przypadku niespłacania kredytu)

  • Toyota Bank Polska nie będzie figurować na dowodzie rejestracyjnym.

  • W przypadku kredytu konsumenckiego, gdzie kredytobiorcą jest osoba fizyczna Toyota Bank Polska nie pobiera opłat przy wcześniejszej spłacie kredytu.

  • W przypadku kredytu na firmę (działalność gospodarczą ) przy wcześniejszej spłacie TBP pobiera opłatę w wysokości 2% spłacanego kapitału nie mniej niż 100 PLN.

  • Przy podpisywaniu umowy kredytowej wymagana jest zgoda współmałżonka. W przypadku kredytu przy wpłacie własnej min 50% wystarczy oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na kredyt.