1. Świat Toyoty
  2. Nowości
  3. Prototypy Toyoty na targach Japan Mobility Show 2023
12 stycznia 2023

Fundacja "Ocalenie"

Grupa Cygan partnerem strategicznym Fundacji Ocalenie

Grupa Cygan została partnerem strategicznym Fundacji Ocalenie, która od 2000 roku działa na rzecz pomocy migrantom w Polsce. Nasze zaangażowanie jako jednego z trzech partnerów strategicznych w ramach tej organizacji stanowi dla nas ogromne wyróżnienie i przede wszystkim szansę na niesienie pomocy Cudzoziemcom.

Cieszymy się, że możemy brać aktywny udział, wspierać i rozwijać tak szlachetne projekty dobroczynne. Nasze zaangażowanie w Fundację Ocalenie jest wyrazem naszej odpowiedzialności społecznej oraz pragnienia pomagania innym w potrzebie. Jako partnerzy strategiczni, będziemy działać na rzecz pomocy migrantom, którym często brakuje wsparcia, poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości integracji w społeczeństwie.

Jest to kolejny krok w naszej długofalowej strategii działania na rzecz społeczności lokalnych oraz realizacji celów związanych z ochroną praw człowieka i solidarnością międzynarodową. Dzięki tej współpracy będziemy mogli działać na rzecz równości i tolerancji, które są dla nas wartościami nadrzędnymi.